Omda S7

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Oktavuo?aváldinskovvi sámi psykososiala doarjaga ovttadahkii Uvjii

Ále čále skovvái hearkkeslunddot dieđuid dego persovdnanummira. Bargit eai sáhte sihkkarastit du identitehta, dasgo oktavuođa sáhttá váldit neahttabáŋkodovddaldagaid dahje mobiilasihkkarastima haga.
Oktavuođadieđut
Oktavuođaváldin
Lassedieđut
Dárkkis iežat telefonnummira ovdal go sáddet. Mii riŋget dutnje almmuhuvvon nummirii vahku siste.

Duođaš, ahte it leat ruskaboastarobohtta. Vástidit nummariiguin, man olu lea seitsemän plus kuusi?