Omda S7

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Ilmoitus ikääntyneen sosiaalihuollon tarpeesta

Henkilö, josta ilmoitus tehdään
Yhteydenottaja
Ilmoittaja voi olla ammattihenkilö tai yksityishenkilö, esimerkiksi ilmoituksen kohteena olevan henkilön sukulainen tai naapuri.
Kuvaus tilanteesta ja huolesta
Huoli
- Jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen liittyvä tuen tarve
- Asumiseen liittyvä tuen tarve
- Taloudellisen tuen tarve
- Osallisuuteen ja syrjäytymiseen liittyvä tuen tarve
- Lähisuhde- ja perheväkivallasta tai kaltoinkohtelusta aiheutuva tuen tarve
- Äkilliseen kriisitilanteeseen liittyvä tuen tarve
- Lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvä tuen tarve
- Päihteiden ongelmakäytöstä aiheutuva tuen tarve
- Mielenterveyden ongelmista aiheutuva tuen tarve
- Toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuva tuen tarve
- Omaisen tai läheisen tuen tarve
- Muu tuen tarve

Todista, ettet ole roskapostirobotti. Vastaa numeroin, paljonko on yhdeksän plus viisi?