Omda S7

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta Sodankylän perhekeskukseen

Henkilö, josta ilmoitus tehdään
Yhteydenottaja
Ilmoittaja voi olla ammattihenkilö tai yksityishenkilö, esimerkiksi ilmoituksen kohteena olevan henkilön sukulainen tai naapuri.
Kuvaus tilanteesta ja huolesta
Huoli
- Jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen liittyvä tuen tarve
- Asumiseen liittyvä tuen tarve
- Taloudellisen tuen tarve
- Osallisuuteen ja syrjäytymiseen liittyvä tuen tarve
- Lähisuhde- ja perheväkivallasta tai kaltoinkohtelusta aiheutuva tuen tarve
- Äkilliseen kriisitilanteeseen liittyvä tuen tarve
- Lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvä tuen tarve
- Päihteiden ongelmakäytöstä aiheutuva tuen tarve
- Mielenterveyden ongelmista aiheutuva tuen tarve
- Toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuva tuen tarve
- Omaisen tai läheisen tuen tarve
- Muu tuen tarve

Todista, ettet ole roskapostirobotti. Vastaa numeroin, paljonko on kolme plus nolla?