Omda S7

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Virtuaalisen sosiaali-ja terveyspalvelukeskuksen viestit

Ilmoitus ikääntyneen sosiaalihuollon tarpeesta Tornion sosiaalipalveluihin

Taustatietoa ikääntyneen tuen tarpeen ilmoituksesta
Tällä lomakkeella voit ilmaista huolesi helposti ja nopeasti. Huolesi voi liittyä esimerkiksi terveyteen, muuttuneeseen käyttäytymiseen tai jaksamiseen. Lomakkeen vastaanottaa kunnan palveluohjauksen henkilökunta, jotka ottavat yhteyttä ikäihmiseen ja huolehtivat jatkosta.

Tee kiireelliset ilmoitukset aina hätänumeroon 112.
Ikäihmisen tiedot
Huolen aihe
Lisätietoa, miksi olen huolissani:
Ilmoittajan tiedot, jos ilmoittaja ei ole ikäihminen itse
Ilmoittajan on annettava omat tietonsa, koska kunnan palveluohjauksen työntekijä voi pyytää lisätietoja tarvittaessa. Lisäksi ikäihmisellä on oikeus pyytäessään saada tieto, kuka hänestä on ollut huolissaan ellei erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu muuta vaadi.

Todista, ettet ole roskapostirobotti. Vastaa numeroin, paljonko on yksi plus viisi?